Tjejer, gratis sexkameror och sex dygnet runt, alla dagar i veckan på Camstel

Anmälan om intrång i upphovsrätten enligt DMCA

I enlighet med amerikansk upphovsrättslag (Digital Millennium Copyright Act av 1998, vars text återfinns på webbplatsen för U.S. Copyright Office på http://lcweb.loc.gov/copyright/) kommer Camstel att svara effektivt på påståenden om intrång i upphovsrätten som rapporteras till Camstels utsedda upphovsrättsombud, som anges nedan. Om du är en upphovsrättsägare, eller har bemyndigats att agera på vägnar av en ägare av upphovsrätten eller av någon exklusiv rätt enligt upphovsrätten, och misstänker att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, vänligen rapportera din anmälan om intrång till Camstel genom att förse Camstels utsedda upphovsrättsombud enligt nedan med följande information:

  1. En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som bemyndigats att agera på vägnar av ägaren av en exklusiv rätt som påstås ha utsatts för intrång;
  2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha utsatts för intrång eller, ifall en enstaka anmälan omfattar flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats på nätet, en representativ lista över sådana verk på webbplatsen;
  3. Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska ta bort eller vars åtkomst ska upphävas, samt rimligen tillräcklig information för att Camstel ska kunna lokalisera materialet;
  4. Rimligen tillräcklig information för att Camstel ska kunna kontakta den klagande parten, inklusive namn, adress och telefonnummer samt, om så finns tillgängligt, en e-postadress som den klagande parten kan kontaktas på;
  5. Ett uttalande om att den klagande parten har god tro om att användningen av materialet på det sätt som klagan gäller inte har bemyndigats av upphovsrättsägaren, dennes ombud eller lagen; samt
  6. Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och, under straffansvar för mened, om att den klagande parten är bemyndigad att agera på vägnar av ägaren av en exklusiv rätt som påstås ha utsatts för intrång.

Alla påståenden om intrång i upphovsrätten på eller vad gäller denna webbplats ska framföras till Camstels utsedda upphovsrättsombud på följande adress:

ICF Technology, Inc.
800 Stewart St
Seattle, WA 98101
Fax: (US) 1-206-441-2794